De missie van "Een Groen Hart"

"De stichting heeft ten doel een beweging in gang te zetten waarin mensen, ondernemers, kwekers en leer-werkbedrijven met de gemeente samenwerken om de gemeente te vergroenen en zo de wereldwijde opwarming te stoppen, en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin van het woord verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door actief in gesprek te gaan met de grondeigenaren, gemeente, Provincie en Rijk om gronden te verkrijgen voor de aanplant van bomen, bossen alsmede invloed uit te oefenen op de besluitvorming via de groenstructuurplannen. Tevens gaat de Stichting actief in gesprek met de ondernemers in Alphen aan den Rijn om hun CO2 te compenseren dan wel hen aan te spreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om de opwarming van de aarde te stoppen, door middel van financiering van de aanplant van bossen of de inbreng van percelen."

De missie van "Een Groen Hart" is dus gericht op het vergroenen van de gemeente, het stoppen van de wereldwijde opwarming van de aarde en het bevorderen van duurzaamheid door samenwerking met ondernemers, kwekers, leer-werkbedrijven en de lokale overheid. Ze streven ernaar om dit doel te bereiken door onder andere bossen aan te planten, invloed uit te oefenen op groenstructuurplannen en ondernemers te betrekken bij CO2-compensatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor duurzaamheid.

Onze Doelen

 1. Vergroening van Gemeenschappen:
  We geloven dat groene gemeenschappen gezondere en gelukkigere plaatsen zijn om te leven. Daarom werken we samen met lokale overheden, ondernemers en leer-werkbedrijven om gemeenschappen te vergroenen en te verfraaien. Dit omvat het aanplanten van bomen, het optimaliseren van ruimtes en het creëren van vitale winkelvoorzieningen.
 2. Duurzaamheid Bevorderen: Duurzaamheid is de sleutel tot een gezonde planeet. We zetten ons in voor de bevordering van duurzame praktijken in bedrijven, scholen en gemeenschappen. We moedigen de overgang naar hernieuwbare energiebronnen aan en stimuleren bewustwording over milieukwesties.
 3. CO2-compensatie
  We begrijpen de urgentie van klimaatverandering en zijn vastbesloten om actie te ondernemen. Daarom ondersteunen we CO2-compensatieprojecten zoals herbebossing om de negatieve impact van broeikasgassen te verminderen en onze planeet te helpen herstellen.
 4. Samenwerking en Inspiratie**:
  We geloven in de kracht van samenwerking. We werken samen met partners, vrijwilligers en lokale gemeenschappen om groene initiatieven te inspireren en te ondersteunen. Onze visie is om een beweging in gang te zetten waarin iedereen betrokken is bij het vergroenen van onze wereld.

Hoe jij  Kunt Helpen

Jij kunt deel uitmaken van onze inspanningen om een groenere en duurzamere wereld te creëren. Er zijn verschillende manieren waarop u kunt bijdragen:

 • Donaties:
  jou financiële steun maakt het mogelijk voor ons om groenprojecten te financieren en onze missie voort te zetten.
 • Vrijwilligerswerk:
  Sluit je aan bij onze vrijwilligers en draag uw tijd en energie bij aan gemeenschapsprojecten en milieubewustwording.
 • Partnerschap:
  Als bedrijf, school of organisatie kunt u met ons samenwerken om duurzame praktijken te bevorderen en groeninitiatieven te ondersteunen.
 • Bewustwording Verspreiden:
  Help ons om bewustwording te vergroten over de cruciale milieukwesties van onze tijd. Deel onze boodschap en inspireer anderen om actie te ondernemen.

Samen Maken We Het Verschil

Bij Stichting Een Groen Hart zijn we vastberaden om een positieve impact te creëren. We geloven dat iedereen een rol te spelen heeft in het beschermen en herstellen van onze planeet. Samen met jou  steun en betrokkenheid kunnen we een groenere, gezondere toekomst opbouwen voor ons allemaal.

Dank voor jou interesse en welkom bij onze groene beweging!