Hoe Werkt De Stichting Een Groen Hart?

Stichting Een Groen Hart ondersteunt bebossingsprojecten in Nederland door lokaal te starten als een verbindende kracht. Met steun van plaatselijke ondernemers en de gemeente gaan we actief op zoek naar geschikte grond voor het planten van duurzame bomen die niet alleen de CO2-uitstoot compenseren, maar ook bestand zijn tegen toekomstige uitdagingen.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Stichting Een Groen Hart is gericht op het aantrekken en behouden van gekwalificeerde vrijwilligers dat bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen van de stichting. Het beleid is gebaseerd op transparantie, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid. De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een minimale onkostenvergoeding zodat elke cent aan een boom besteed wordt.