Copyrightvoorwaarden van Een Groen Hart

Algemene Voorwaarden

Welkom op de website van Een Groen Hart. Lees deze copyrightvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, video's, logo's en ontwerpen, is eigendom van Een Groen Hart en is beschermd door Nederlandse en internationale copyrightwetten. Geen enkel deel van de inhoud mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Een Groen Hart.

Gebruik van Materiaal

Het is toegestaan om materiaal van deze website uitsluitend te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciƫle doeleinden, op voorwaarde dat alle copyright- en andere eigendomsrechten worden gerespecteerd.

Inbreuk op Copyright

Als u denkt dat uw werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen

Een Groen Hart behoudt zich het recht voor om deze copyrightvoorwaarden op elk moment te wijzigen. De meest actuele versie van de copyrightvoorwaarden zal op deze pagina worden gepubliceerd.

Contact

Voor vragen over deze copyrightvoorwaarden kunt u contact opnemen met het bestuur via info@eengroenhart.nl.